عشق تعریف ندارد

مهربانم!

عجیب است، من امروز برای نوشتن چند سطر بیان احساساتم به تو سخت دچار سردرگمی شدم.  چندین بار جملات را نوشتم و هر بار به دلم ننشستند و آنها را پاک کردم.

اوّل بی مقدمه نوشتم " عزیزم، دوستت دارم."

بعد نوشتم " خوب من، عجیب بیقرار و دلتنگ دیدن و شنیدن و احساس کردن اندیشه های سبز و قشنگت هستم"

بعدتر نوشتم " نازنین عشق مثل دریا است، مرموز، پرصلابت، باشکوه، متحول، پیش بینی ناپذیر و کمی هم دلهره آور و ترسناک" کمی مکث کردم و با خودم گفتم ، خوب! عشق به خیلی چیزهای دیگر هم شبیه است. عشق می تونه مانند کوه باشه، استوار، مطمئن، سربلند و بازهم پرصلابت و البته قدری هم تسخیر ناپذیر و سرسخت."

عشق می تونه خیلی ساده باشه؛ بوئیدن یک گل، شندیدن یک آوا یک صدا و یا یک نجوا ، چیزای که این چند روزه من بهتر از هر وقت دیگر می توانم حضور و وجود آنها را احساس کنم. عشق حتی می تونه از این هم ساده تر و ملموس تر باشه، مثل مزه مزه کردن و خوردن یک تیکه شکلات شیرین در یک روز گرم تابستان، با کسی که زمزمه های قلب تورا به ساز دیگری کوک کرده است.راحت تر بگویم عشق تعریف نداره. عشق یعنی من و تو وقتی باهم هستیم و یا به هم می اندیشیم... وقتی بی صدا به هم نگاه می کنیم. وقتی با یک لبخند یواشکی، یک تبسم از کنار هم عبور می کنیم و یا در تردید گفتن یک جمله لحظه ای نگاهمان را به هم می دوزیم .

عشق هرچه باشد. احساس شیرینی است. پاک پاک پاک است. مقدس و روحانی است. غبار کهنه زمان را از گنجه ذهن ما می زداید و مثل بهار که به طبیعت بی جان طراوت و حیات می بخشد به زندگی ما آدم ها نشاط و طراوت را ارزانی می کند.

 عشق نو بودن است. نو شدن و تازگی است. عشق نوروز است. عیدی است در دل من و تو؛ عشق امانتی استدر دستان من و تو. برای پاسداریش باید تلاش بسیار کنیم، از خداوند کمک بگیریم و همراه با هم برای تمام  زندگی که در پیش داریم این احساس را بالنده تر و شکوفاتر از همیشه در دلهایمان زنده نگه داریم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید