دلم تنگ است...!

دلم تنگ است...!

دلم تنگ است بی اندازه چون ابری

که می بارد سراپا در میان دشت

چه بی اندازه دلتنگم

چون موجی...!

که بر می خیزد از دریا،

می کوبد...

سراپای وجودش را سراسیمه به روی ساحل دریا

/ 0 نظر / 26 بازدید