# خداوند_مهربان

تو خـــدایــی و کریمـــی و عـزیـزی مهـربان

ای همه اسرار خلقت هست در نامت نهان ای به فرمانت تمــام کائنات، کــون و مــکان کـــس نـــدانــــــد فهـــــم معــــنای تـــو را تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید