بیا و قایق نجات زندگی من باش

به نام آنکه بی نورش جهان را روشنی ناید

 مطمئنم باور می کنی که گرفتن یک شاخه گل رزکوچک از دست تو تا چه حد میتونه منو شاد کنه وقتی تمام امیدمو برای زندگی کردن بر باد رفته می بینم.

وقتی در اقیانوسی از آدم های بیگانه در حال غرق شدن هستی دیدن یک آشنا یک دوست مثل پیدا کردن یک قایق نجات میمونه، در یک لحظه تمام دعاهای خودتو برآورده می بینی، شکر گزار خداوند می شی و باز به زندگی دل می بندی.

/ 0 نظر / 4 بازدید