عشق

عشق میل به شنیدن و گفتن هزاران حرف نگفته است.

تو سرشاری از نیاز شنیدن و مالامالی از شوق گفتن.

عشق جوشش ذوق نهفته ای است در گنجینه اندیشه تو که با حلاوت و گرمی یک احساس در هم آمیخته می شود تا بر پهنه دشت نگاه تو جاری کند باران محبت را و سبز کند بهار زندگی تو را.

تو با عشق سبز خواهی شد و بی او خزان خواهی کرد،  با عشق شکوفا می شوی و بی عشق پژمرده خواهی شد. عشق معنایی است به اندازه یک بودن و نبودن.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید