پس تو را باید بدید، پس تو را باید شنید

تا تو هستی و صدایت هست می باید شنید

تا تو هستی و نگاهی هست پس باید بدید

تو دلیل دیدن من هستی و میل شنیدن های من

پس تو را باید بدید، پس تو را باید شنید

/ 0 نظر / 6 بازدید