زندگی عشق است و دیگر نیست هیچ

روزهای زندگی گاه به تکرار می روند

گاه خاموش و ملالت بار و سرد

گاه از اندوه و رنجی در عذاب

گاه دلتنگ نبودن ها و گاهی نیز شاد

روزهای زندگی

در گذاری بی امان  

می روند هر لحظه پیش

آنچه می ماند به جای

یادبودی،

 خاطراتی،

 یادگاری است در دل و اندیشه یا صندوقچه اسرار ما

 یا که شاید جمله ای در دفتر یاد داشت ها

زندگی یک لحظه اش نیز عمر ماست

روزگاران می روند

زندگی اما می ماند به جای

کودکان با بازی و غوغایشان

نوجوانان پر ز شور و شادی و شعف و سرور

جان و دلهای جوانان به عشق آکنده و مست از غرور

زندگی دلدادگی است

زندگی آمیزش دستان ما است

زندگی فهم کلام چشم های عاشق است

زندگی زیبایی لبخندهای کودکی است

زندگی درک کتاب چهره مردی کهن

هر خطوط چهره اش را دفتری است

زندگی آموختن اسرار پنهان گشته در این دفتر است


×××××××××××××××××××××××××××××××××

در شتاب زندگی

رهروی آهسته باش

منزلت هر جا که هست

راه تو هر سو که هست

در شتاب بی امان زندگی

عشق را همراهی همواره باش

گر تو را اندوخته بسیار است به راه

کوله بارت را ز گنج حتی گر پر کرده ای

بی حضور عشق در این زندگی

تو فقط بیهوده انسان بوده ای

هر چه آوردی به دست

هر چه کردی و هر آنچه ساخته ای

در دلت گر عشق را ماوی نشد

تو تمام زندگی را باخته ای

پس به عشق اندیشه کن

عشق را در قلب و جانت خانه کن

عاقبت یک روز وقت رفتن است

می روی خواهی نخواهی دیر و زود

آتش این زندگانی می شود عاری ز دود

بی نشان و بی اثر می رود بر باد  حتی مانده خاکسترش

 

*******************************************

 ای گرامی تر ز جان!

قدر این عمر گران خویش را نیک تر بدان

پیش از آن که چشم بندی بر جهان

روی سوی عشق کن، عاشق بمان

جان به معشوقت سپار

روی از وصلش مدار

روی از وصلش مدار و سر ز فرمانش مپیچ

تا که هست او هستی و چون نیست او دیگر تو هیچ


 

/ 2 نظر / 7 بازدید
سمیرا صدیقی

دست خودت نیست ..... گاهی حریصانه بو می کشی شاید عطر تلخ مردانه اش لای انگشتانت جا مانده باشد دست خودت نیست .............. گاهی دوست داری ضعیف باشی پناه ببری گاهی رهایش می کنی وپشت سرش آب می ریزی قناعت می کنی به رویای حضورش به امید آنکه خوشبخت باشد گاهی نفرین می کنی وآرزو می کنی هیچ وقت نباشد دست خودت نیست زن که باشی تمام دیوانگی های عالم را بلدی ..............