افسون سخن

نادیده  روی تو عاشقت شدم و شیدایت

به سحر حرف و فسون آن کلام گیرایت

به جان من آواز تو سرود و نغمه و رود

بنازم آن همه ناز و لطف نهان به نجوایت

نبات ریزد و شهد از آن لبت چون سخن گویی

به جنس اطلس است و حریر کلام شیوایت

به هر فرود و فراز صدای تو آهنگی است

ترانه است به قلب من طنین صوت بی همتایت

صدای تو نقش آفرین جلوه رنگ است و نقاشی

وه چه زیبا به تصویر می کشد تو را رنگین کمان آوایت

ندای تو در جان زرین چه خوش نشسته به عشق

بنازم این بانگ و آواز و حلاوت آن صدای زیبایت

/ 0 نظر / 7 بازدید