سعادت راستین

وقتی ما برای امروزخود عشقی نداریم تا به آن بیندیشیم، تمام دنیای ما یا به گذشته ختم می شود و خاطراتی که به یاد داریم و یا غرق رویای فردایی خواهیم شد که شاید هرگز پا به آن نگذاریم. عشق امروز گرانبهاترین سعادت محقق شده ما است، آن را نیک پاس بداریم.

/ 0 نظر / 6 بازدید