یک لحظه اندیشه

عشق همان احساس یگانه ای است که تو را می برد به فراسوی خیال تا تو چشم بر واقعیت حضور خود ببندی و بی خبر شوی از خویش، تا این احساس عاشقانه هست زندگی زیبا و خیال انگیز است و چون می رود از دست، تو می مانی و این حقیقت تلخ که تنهایی.

/ 0 نظر / 6 بازدید