فرصت عاشقانه زیستن...

هیچ چهره ای زیباتر از خنده ای نیست که بر چشمانی اشک آلود می نشیند

دل خوش بدار به لبخندی که امروز بر لبان توست

و خدایی که هدیه داده است به تو فرصت عاشقانه زیستن را...

/ 0 نظر / 11 بازدید