مسئولیت عشق

عشق یک قصه نیست که بخش یا کل آن را فراموش کنیم و بعد با ویرایش مجدد قصه ای نو از آن بسازیم، عشق یک حماسه است در زندگی، یک واقعیت جسورانه و حادثه ای رخ داده که تا زنده ایم باید در حفظ آن بکوشیم. ما در برابر عشق به اندازه زندگی مسئولیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید