مهمان خیال تو

مرا به خیال حضورت تو مهمان کن

بگذار ترنم نگاهت را به تماشا بنشینم

و گوش فرا دهم به موسیقی لبخندت

چه مست می کند مرا عطر خنده تو

بگذار رها و سبک بال پر بگشایم

آشیانه کنم من در آسمان آغوشت

بگذار در حرارت عاشقانه دستانت

آب شوم، قطره قطره بریزم به پای تو

بیا عزیز و یک امشب را

مرا به خیال حضورت تو مهمان کن

بگذار پنجره خیال را بگشایم

رو به رویای وصال عارفانه تو

/ 0 نظر / 17 بازدید