اهمیت زندگی

برای زندگی کردن فرقی نمی کند که اصل و نژادت چیست،

تفاوتی ندارد که نیمروزی زنده باشی یا یک قرن،

مهم نیست در کجای این دنیا و در کدامین دوران متولد شده باشی،

آن چه که اهمیت دارد این است که آیا توانسته ای به قدر بزرگی خود انسان باشی؟!

/ 0 نظر / 9 بازدید