زندگی

تو با فردا زنده نیستی

و در دیروز نمرده ای

تو امروزی

اکنونی

لبخند بزن

خوش باش

نفس بکش

نگاه کن

به نور یا تاریکی

سایه روشن زندگی زیباست

زتدگی کن تو در گذار لحظه ها

/ 1 نظر / 17 بازدید
نیلوفر

خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي سايتتون خوبه مثل هميشه عالي [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]