طعم خوش زندگی

یک درخت باشی یا کرم خاکی

شیر باشی یا انسان

بزرگترین انگیزه حیات

طعم خوش زندگی است

تلخی را از زندگی بگیر و شیرین باش

یا تلخی را بنوش و شیرین شو

چون شهد یا عسل

که شیرین می شوند از جوانه ها

/ 0 نظر / 17 بازدید