زنده است عشق تو در ایمان من

تا تو رویای منی

تا که هست در انتظارت چشم من

تا به یادت آورم

تا که دیدارت تمنای من است

تا تو هستی در عبادت های من

تا که من می خوانمت

تا که نامت بر لبان من رواست

زنده است عشق تو در ایمان من

/ 0 نظر / 18 بازدید