تمام زندگی

گنجشکی مورچه ای را خورد و سیر نشد

مورچه اما تمام شده بود...!!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
باران

چقدر زیبا گفتید که مورچه تمام.....بعضی وقتها ما آدمها هم کاری میکنیم که فکر میکنیم زیاد ام بد نباشه ولی ..