زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱

به نام آنکه بی نورش جهان را روشنی ناید

 مطمئنم باور می کنی که گرفتن یک شاخه گل رزکوچک از دست تو تا چه حد میتونه منو شاد کنه وقتی تمام امیدمو برای زندگی کردن بر باد رفته می بینم.

وقتی در اقیانوسی از آدم های بیگانه در حال غرق شدن هستی دیدن یک آشنا یک دوست مثل پیدا کردن یک قایق نجات میمونه، در یک لحظه تمام دعاهای خودتو برآورده می بینی، شکر گزار خداوند می شی و باز به زندگی دل می بندی.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :