زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱

مثبت اندیشی یعنی آگاهی به این نکته که تصور ما از خوب و بدهای زندگی الزاماً ارتباطی به ماهیت وقایع و پدیده ها ندارد بلکه ناشی از چگونگی تعامل و درک مغز ما از این رخدادها است. ذهن ما بسته به شرایط و موقعیت های گوناگون برداشت های متفاوتی را از یک اتفاق یکسان بروز می دهد. تلاش آگاهانه برای فهم کامل واقعیت یک پدیده و جامع نگری برای معنا بخشی به آن می تواند گام موثری در زیبا پنداری جهان هستی باشد.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :