زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱

تجربه، اندوخته گرانبهای ما از سالیان عمر به سر رفته است. درس های ما از موفقیت های زندگی همان اندازه به ارزشمندی این تجربه کمک می کنند که شکست های ما.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :