زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱

موفقیت و شکست دو روی یک سکه اند، اعتبار زندگی در گرو بودن هر دوی آنها است.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :