زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱

دلا با من بگو آخر چرا از من گریزانی

چه کردم با تو من جانا که بی اندازه حیرانی

نهان از ما کنی روی و نه حرفی و نه پیغامی

 تو از حال من آشفته حال جانا بگو آخر چه می دانی

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :