زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱

تا تو هستی و صدایت هست می باید شنید

تا تو هستی و نگاهی هست پس باید بدید

تو دلیل دیدن من هستی و میل شنیدن های من

پس تو را باید بدید، پس تو را باید شنید

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :