زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱

برای زندگی کردن فرقی نمی کند که اصل و نژادت چیست،

تفاوتی ندارد که نیمروزی زنده باشی یا یک قرن،

مهم نیست در کجای این دنیا و در کدامین دوران متولد شده باشی،

آن چه که اهمیت دارد این است که آیا توانسته ای به قدر بزرگی خود انسان باشی؟!

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :