زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱

کس نگیرد ساغر بشکسته ما را به دست

جز نگاری که شکسته است دل و جان مرا

به کنار من آشفته و حیران نه رفیقی دگر است

مگر آن یار که آشفته کند حال پریشان مرا

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :