زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱

برای دیدن رویت

کدامین راه باید رفت

بهایش چیست

چه را باید فراهم کرد

چه باید کرد

بگو با من که شوق دیدنت هر لحظه افزون است

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :