زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱

من از حیرانی آئینه دانستم که تو پیدای پنهانی

به تصویر چهره ای اما به معنا فخر انسانی

اسیرند مردمان در حصر دیوار زمانها و مکان اما

تو همواره هویدایی و در جانها جاویدان می مانی

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :