زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱

دلتنگی!

شیرین ترین احساس زندگی است

تنها به این شرط که امید دیدار یک رویا نباشد.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :