زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱

فرق امید با آرزو در این است که

امید ریشه در واقعیت دارد و آرزو زائیده خیال است.

امید از خاک خشت ساختن برای بنا کردن یک کلبه است

و آرزو خیال داشتن یک کلبه برای رسیدن به آسودگی است.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :