زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱

سلام به نزدیکترین دور من

 حکایت زندگی من و روایت زندگی تو  این است که نزدیک ترین باشیم در دل های هم، آنچنان نزدیک که تفریق این دو از هم میسر نباشد و دل های ما تا به آن هنگام که می تپند برای هم باشند. دوری از تو از درون ممکن نیست و فاصله ها نخواهند توانست بر عزم و اراده ما برای به هم پیوستگی ها چیره و غالب شوند. باید صبورانه عاشق ماند و بردبارانه با دلتنگی ها کنار آمد و ناملایمات را تحمل کرد و بد خلقی ها را بخشید و بزرگواری عشق را بزرگوارانه عمق بخشید و دوست داشت و دوست داشت و دوست داشت.... باید ارج نهاد آنچه را حاصل آمده است و پاسداشت آنچه را تا به امروز با مشقت های بسیار و مشکلات بیشمار حفظ شده است. باید حرمت آن همه اشک ها را که درلحظه لحظه روزگاران عاشقی جاری شدند را نگهداشت و به یاد لبخندهای کودکانه ای نشست که در شوق عاشقانه یک وصل بی هیچ چشمداشتی نثار روی معشوق شد. باید سادگی های عارفانه عشقی را محترم شمرد که به دور از چشم نامحرمان راز دار تمامی معنای عبودیت و خلوص یک وصال عاشقانه بود که ملائک و فرشتگان را متحیر از این همه مهربانی در دو قلب زمینی ساخته بود.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :