زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱

ای یار من، همراه من ای مونس و دلدار من

یک دم بیا و تازه کن جان و دل و دیدار من

 

یک دم بیا و جان من با جسم و جانت تازه کن

با من نشین، با من بگو آسوده کن پندار من

 

من در خیال و خواب خویش رویای وصلت پرورم

خواب و خیال من شدی ای خواب و ای بیدار من

 

این جان نخواهد غیر تو، کس را نجوید  غیر تو

تو جان و تن گشتی مرا، ای باغ و ای گلزار من

 

از تو رهایی چون توان، رحل و جدایی چون توان

من با تو معنا می شوم ای معنی گفتار من

 

در من عیان است عشق تو، تابنده همچون روی تو

تو حاصل عمرم شدی ای هستی آشکار من

 

هر آنچه خواهی آن شوم، هر آنچه گویی آن کنم

از من تو روی گردان مشو ای نازنین نازدار من

 

سیمای من هستی بمان، آواز من هستی بمان

عشق تو زیبا کرد مرا، ای عاشق بسیار من 

 

بر من مگو آرام شو، از من مخواه آسوده باش

زرین گرفتار تو است ای دلبر و دلدار من

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :