زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱

 

 دلباخته را واهمه باختن چیز دگر نیست

دلسوخته را بیم ز هیچ سوز جگر نیست

 

آب از سر گذشته را ز دریا چه باک است

در دام فتاده را به جز وحشت مرگ هیچ خطر نیست

 

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :