زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱

ما سوخته جانیم و پریشان خاطر و آشفته حالیم

به دام افتاده صیدی، مرغکی بشکسته بالیم

 

به سان شمع سحرگاهیم، مثال شیشه بر سنگیم

به حال سرو افتاده به خاک و سوسن نشکفته می نالیم

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :