زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱

خاک جانم تشنه آن اشک جان افزای تو

آسمان چشم من محو تو و سیمای تو

در گریزی از من و پیوسته پنهان می شوی

من به دنبال تو و آن منزل و ماوای تو

 سحر چشمت می کند افسون هر بیننده ای

من گرفتار تو و آن چشم بی همتای تو

همچو خرما بر نخیل و همچو اختر بر سپهر

دست کوتاه من و آن قامت و بالای تو

بی خور و خواب خراب و خسته و حیران و مست

این چنین اوضاع ما و حال بی سودای تو

جان و مال بگذاشته و بازنده و آشفته حال

پیکر خم گشته ما و کشیده قامت رعنای تو

بانگ شیدایی ما برخاسته از کوی و گذر

آب روی رفته ما و جلا و رونق کالای تو

سکه زرین ما را اعتبار از دست برفت

رفت از یاد نام ما در سایه غوغای تو

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :