زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱

دلم بشکست و جانم سوخت و می دانم نمی دانی

قرار و عقل و هوشم رفت و می دانم نمی دانی

 

پریشان خاطر و آشفته حال و زار و بیمارم

تو رفتی و چنینم بر سر آمد یار و می دانم نمی دانی

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :