زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱

عشق همان احساس یگانه ای است که تو را می برد به فراسوی خیال تا تو چشم بر واقعیت حضور خود ببندی و بی خبر شوی از خویش، تا این احساس عاشقانه هست زندگی زیبا و خیال انگیز است و چون می رود از دست، تو می مانی و این حقیقت تلخ که تنهایی.

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :