زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱

رویش خنده به چشمان تو دیدن چه خوش است

صحبت و حرف و کلام از تو شنیدن چه خوش است

 

تو سراپا همه لطفی و وجودت همه خوش

گلی از باغ و گلستان تو چیدن چه خوش است

 

در بهاران همه را شوق تماشای گل و ریحان است

ای بهار دل من قامت رعنای تو دیدن چه خوش است

 

هر که را میل به دیدار کسی هست و شوق نظری

گذر از کوی تو  و روی تو دیدن چه خوش است

 

مستی باده ز سر می رود هنگام سحر

شربتی از لب لعل تو چشیدن چه خوش است

 

دل زرین به شکیبایی و صبر است به تمنای وصال

سر و جان باختن و بهر تو مردن چه خوش است

 

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :