زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧

بنام خدا

 

احساس آدمی همچون اندیشه او در میان تمام مخلوقات جهان هستی بی همتاست. اندیشه از احساس نشات می گیرد و احساس از اندیشه  بارور می شود. هر آنچه ما  می بینیم، می شنویم و ادراک می کنیم حاصل اندیشه ماست. ما هیچ نیستیم مگر آنچه می اندیشیم. نگرش و نوع نگاه ما به جهان هستی ما را از همه مجزا و متفاوت می سازد.  پاکی اندیشه ، پاکی جان و روح ماست.  مولانا این بزرگ شاعر تاریخ ادبیات ایران  به زیباترین سخن ارزش اندیشه را در ابیات زیر به ما نمایانده است؛

ای برادر تو همه اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای

گر گل است اندیشه تو گلشنی

ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی

ای  این ارزش  انگیزه ای شد  تا به عنوان اولین و آغازین  سخن در راهی نو برای برقراری ارتباط با تو مخاطب عزیز که می دانم گرامی ترین گنجینه هستی، شعری را با عنوان" اندیشه پاک " تقدیم تو کنم. باشد که بر خاطرت خوش آید  و مقبول نظر ت افتد. انشاء الله


اندیشه پاک

جانا  دلت پاکیزه کن، مهر و وفا پیشه کن

از کینه و نفرت گریز، عشق خدا اندیشه کن

در بوستان زندگی، گل های رنگین را نگر

خاک گهرباری بیاب،برخیز آنجا ریشه کن

روش دلی کن با همه، دوری گزین از همهمه

سرو سهی باش ای سخی، بودن رها اندیشه کن

شیدایی فرهاد  بین، بر کوه بیستون شهر ه شد

رسوایی شیرین نگر،  تیغ جفا تیشه کن

در عشق سوختن همچو شمع آموز یارا بی درنگ

پروانه باش   و در شرر  فریاد را  همیشه کن

جانا تو حرمت را بدار، گر سنگ دل شد آن نگار

بگشای قلبت را برون، سر تا به پا شیشه کن

زرّین را آشفته کرد آن محرم بگشوده راز

شیر ژیانی باش مرد، منزل و ماوی بیشه کن

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :