زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱

کودکی هایم گذشت

آنچه اکنون  مانده است

چند عکس پاره است

با هزاران خاطره که نقش در من بسته است

ظهر تابستان داغ

من سوار بر تکه چوبی بودم و

در کنار سایه دیوارها

هی کشان می رفتم و می تاختم

وه! چه دنیایی بر آن چوب داشتم

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :