زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
نویسنده: سید شمس الدین زرین - چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱

با تولدم دلتنگی های من آغاز شد،

گریه کردم

مثل همه

و از آن روز فقط دلتنگم.

نه این که تا به امروز هیچ نخندیده ام

نه هرگز،

اما خنده های من همیشه رفیق نیمه راه بودند،

و آن چه مرا ترک نکرد و نرفت

تنها دلتنگی من بود.

××××××××××××××××××××××××

 حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده         ماتم زده را داعیه سور نماندست

 

سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :