زندگی عشق نهفته است به اندیشه تو
من و تو می دانیم
صفحات وبلاگ
» باز مقابلم تویی :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
» ای ابر اشک من، بر چشم من ببار :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
» تو رها در من و من محو سراپای توام :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» ثبت جان ها شد سحلشوران نشان و یادتان :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» تو خـــدایــی و کریمـــی و عـزیـزی مهـربان :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤
» ما دلی داریم و یار ما دلی :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤
» بی پروا... :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» دلم تنگ است...! :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» آغوش برگ :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» دوست :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» یک پروانه و یک درخت و یک سنگ :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» عشق چون زاده شد اندر دل تو... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤
» دل به شور و جان به وجد از این همه غوغای عشق :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤
» همین آشفتگی :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» آخرین نگاه :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» شمیم نام تو :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» زنده است عشق تو در ایمان من :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» ای دیر آمده به دست...! :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» زیبایی... :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» هیچ بودم و از هیچم تو بال و پری ساختی :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» گر همین یک لحظه باشد باقی از ایام تو :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» هوشم از سر برده آن رخساره زیبای تو :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» شاگرد اگر این است کز نقش تو بر خیزد :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» آنجا که انتها بی معناست :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» دانایی و حقیقت :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٤
» راز سرسبزی من :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٤
» ریشه ها :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤
» تمام زندگی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» حیاتی نو :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» خوب... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» تمنای زندگی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» زندگی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» طعم خوش زندگی :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» چرخ سرنوشت :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» سارقِ خیال :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» من به دیدار رخ خندان تو خو کرده ام :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» هر گاه به هیچ می رسم :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤
» فرصت عاشقانه زیستن... :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤
» شوق دیدار تو در دل چه فراوان مرا :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤
» آسمان باش عزیز :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» سالهاست همره این روح گرفتار تویی :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» بعد رفتنت... :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» لبخند من :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» بیا و خانه دل را به نور عشق تو روشن کن :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» گویا ترین نگاه! :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» رنگین کمان عشق :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» عشق تو مهربان من، عمر مرا فسانه کرد :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» یک لحظه دیدنت آرام می کند مرا :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» تو در قلبم چنانی که :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» چگونه می شود نازنین؟! :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» چه می ماند مگر...؟ :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» عشق امروز نه یک رخداد است :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» باشد که تو خوش باشی در باغ و بهارانی :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
» خدا داند تمنای وصالت را به جان خواهم :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
» ما به رقص آمده از ساز و نوای تو شدیم :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤
» نیست گنجایی دو من را در سرا :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤
» هیچ صدایی... هیچ سکوتی :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» مهمان خیال تو :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» جام زرین را به خون دل همی پر کرده اند :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گفتم که بیا بمان و گفتی نتوان :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تو بگو با دل دیوانه و مجنون چه کنم :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» وقتی تو... :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ای که دیوانه روی من دیوانه شدی :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ما ز هـر سـو در بلا افتاده ایم :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» چشم من روش دیدار تو شد :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تو بی پایان پیدایی :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» می طراود واژه ها از عشق رویایی تو :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» زندگی هست، نفس هست، امیدی هم هست :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در تماشا بایدت بود والسلام :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کودک من :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عشق و زندگی :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مسئولیت عشق :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» امروز :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» زیبایی پرواز پرنده در آسمان :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» حقیقت شیرین احساس یک زندگی :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ماند در هر ذره از این خاک نشان :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» دلتنگی :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» آزرده دلت کردم :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» روز عطار نیشابوری گرامی باد :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» تو رها در من و من محو سراپای توام :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» گر تو باشی می رود اندوه و درد :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» گل که باشی زندگی زیباتر است :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
» می توانی همچو گل باشی، چو گل :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» صدای تو :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» بیا جــانـا رویـم در خـانـه عشق :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» زمستان رو به پایان است :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» به عشق می نویسیم، به خشم پاک می کنی :: یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
» گر تو باشی آخر این انتظار :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» دیدن و ندیدن :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» دلم به جان تو آشیان کرده و روحم نهاده سر به کوی تو :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» خوش است با خیال تو افسانه شد :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» شب رفت ز نیم و خوابی بر چشم ما نباشد :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» بی دیده تو پیدایی و بی چشم هویدایی :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» چه عزیز است به نگاه تو گرفتار شدن :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» دوش با خاطر خویشم سخن از روی تو بود :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» ریشه دارد دل من در دل دیوانه تو :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» تو باشی خاطرات هم جان می گیرند :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» شعر و موسیقی و نقش تو در خیال :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» بی تو مرا نیست به جهان یاور و یاری دگر :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» نام از من تو چه می پرسی :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» نام از من تو چه می پرسی :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» شیره جان مرا عشق تو پرورد :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» برخیز بیا ای همه آرام و قرار دل من :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» جمله جان باید زبان بود بهر این وصف و بیان :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» حاصل عمر من آن شد که گذشت با تو عزیز :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» خوشتر از عشق تو پیدا نکند خاطر من :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» یا رب تو نگهدار دلارام دلم را به وفایت :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» نزدیک چنانیم که ز هم فرق و جدائی نتوانیم :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» به کجا هست چنین جمله خوبی صنمی :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» دیده بر هم چو نهادم همه جا نقش تو بود :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» اشک چشمان تو در جان من آتش ریزد :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» گنه از عشق مدان گر به خطا رفت دل دیوانه ما :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» سر این گدای مسکین خم پادشاه مخواهید :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» دیوانگی ما را آغاز نداند کس :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» بی تو ای دلبر من با گل و گلشن چه کنم :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» رویت خوش و چشمت خوش و گفتار تو خوش :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» می برد اندوه ز جانم صورت خندان یار :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» روی مکش در هم تو از ناپختگی در کار ما :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» دلبرا اندیشه ام در قید دنیای شماست :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» زرّین را آشفته کرد آن محرم بگشوده راز :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» باورش داشتم :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» ای تو غایب ز نظر حاضر جانم شده ای :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» دل به تو من سپرده ام، بی دل و جان کجا روم :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» ای که در رویای من شیرین تر از انگبین :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» می توانی همچو گل باشی، چو گل :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» ی یار کجایی که مرا بی تو فغان است فغان :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» رهرو عشقی پی معشوق خویش :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» ما گذشتیم از امید و انتظار دیدنت :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» تا که سیمای تو سیمای من است :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» طالب عشقی اگر جان بر کفی می بایدت :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» همچو من عاشق کجا پیدا کنی :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» عمر من :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» باشد که تو خوش باشی در باغ و بهارانی :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» طالب عشقی اگر جان بر کفی می بایدت :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» ای همه رویای تو دنیای من :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» ای همه رویای تو دنیای من :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» خوش آن که تو بازآیی و من پای تو بوسم :: دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳
» بیهوده ترین کار دنیا... :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» جـوی مــرا در دل خــویش ای صنم :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» رهـــا شـده در اخـتیار توام :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» سر پر شور من و یک دل معشوقه پرست :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» من مجنون چه کنم با غم مهجوری تو :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» این چه جائی است خدایا :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» طعم شیرین خلاقیت :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢
» قلب شکسته ام جـانا سرای توست :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» رفته ای جانا نمی دانم چرا :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» اشتراک معانی :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» پدیداری عشق :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» از برق نگاهت دل زرین گداز است :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» از گلستان وجودت تازه کن گلزارها :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» باش، بمــان یار، شـتابـان مـرو :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» نازنینا جان ما صد بار به قربان شما :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» بی خبر جـانـا به قلبم وه چـه زیــبا آمـدی :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
» ما خـاک ره یـار به مـژگـان فـشانیـم :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» خوشبختی :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» قلب بی من را نداری تاب را :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» آغوش زندگی :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» چنان یوسف به کنعانی :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» یا رب از دست فلک ناله و افغان چه سود :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» هیچ نگفتی و از هیچ دلم شکست :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» فرا خرد :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» پرنده عشق :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» کتاب خاطرات من :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» بـی تـو مــرا عمــرم درازم چــه سـود :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» برخی آدمها :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» زمستان، بدون شرح :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» "خود کرده را تدبیر نیست." :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» تو ای عشق حیرت انگیز خوب و زیبائــی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» همین جا هم بهشتی بود :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» چرا...؟ :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» تو...! :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» غریب عالم است، بیگانه عشق :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» تو بودی و نفهمیدم... :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» دلم تنگ نگاهی هست :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» سعادتمند درگاه خدا باشید :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» تـو همــه معنـی این مـن شـده ای :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» از سکـون اندیشــه بیـــرون کن :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» و آن بالا خدائی هست :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
» قدمگاه حضور تو :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
» قرعه قسمت چنین شد :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
» بزرگترین معجزه خلقت :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» کرم بی پیله :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» دل آشفـته مـا را حـــذر از روی تو نیست :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» عاشقان را شد مدرس حسن دوست :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» تو در هر واژه نیکو می گنجی :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢
» بیا که به قلبم ترانه توئی :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» بـردن یـادت ز دل مـا را روا هـرگز مبـاد :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» دلم تنگ نگاه توست :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
» حافظ، ز خرابات و مغانت خبری نیست :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» عشق را از دل زدودن کی توان :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» در نگاه کودک احساس من :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» بی تو ... چه سود؟ :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» صحبت روز نخست من و تو :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» زندگی :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» رهـــا کن من مبتلا را، رهـــا کن :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» جائی دور :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» ای حقیقت مطلق هستی، :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» رهــا کـن من مبتــلا را، رهــا کن :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» مسئولیت، تعهد، اختیار، خلاقیت، نوآوری و پیشرفت :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» من پریشان به دست تو و دیوانه دست تو شدم :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢
» زمستان :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢
» کوزه غرور :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢
» بیا تا مرا از انبوه بودن ها جدا کنی :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» معشوق مهیای توست :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» می خواهد و نمی خواهدهای عشق :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» فلسفه عشق 2 :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢
» پدربزرگ :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» حلقه اتصال احساس و اندیشه :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» یادواره ها :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» عزیزا نهان از نظر گشته ای :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» عشق در من باور آزادگی است :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» قاعده بازی هستی :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢
» همیشه ماندگار :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢
» آغاز دل انگیز تمام تمناها :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» گل گلدان وجودت عشق است :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» ای نهایت خوبی :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» خداحافظ رفیق من :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» من و زمستان :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» تمنای دگر :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» آرزوهای دوردست :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» بگو، ترید را بگذار :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» برگ ها :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» ادامه یک آغاز :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» همراه توام :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» به دل چه بگویم ز بار غمت :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» نرفت از دلم یاد و نامت عزیز :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» چو... :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» ترنم صدای تو :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» تا پایان شود :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» اشک تو :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» دلتنگ حضور توام :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» جایگزین :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» چه کنم؟ :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» نیاز مدامی به بودن تو :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» رواق منظر چشم من آشیانه توست :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» یلدایتان مبارک باد :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» افسانه عشق :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» راحت جـان به کـجا و من دیوانه کـجا :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» وقت نیاز! :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» سلامی به همراهی راه من :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
» محال :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
» زیبا، کودکانه و صاف :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
» من دلم تنگ کمی دیر آمدن :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» تغییر :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» خلوت جان :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» طلوع تو... :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» بهانه دوباره دیدنت :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» گهی زین به پشت و گهی پشت به زین :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» کمی زندگی :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» ای فلک گردشت چرخت نازم :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» ای حضور عاشقانه من :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» روایت نگاه :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» پائیز و دوست :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» جهان زیبا شود در چشم زیبا :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» حرف دل :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» با کس نتوان گفت سخن از عشق نهانی :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» آنچه تدبیر تو شد تقدیر ماست :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» خودش باشه و خودش :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» بگــذار و بگـــذر :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» کاروان عمر :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» باد برگیرم چو برگ در خزان افتاده ای :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» خرد منتشر :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» شریک شادمانی تو :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» مرغ خو کرده قفس :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» با کاروان برگ ها :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» زندگی هم با تو زیبا می شود :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» حافظا گفتی که این است عاقیت تقدیر ما :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» واژه ها... :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» یار ناخوش حال ما :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» پائیز :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» تمـام جـان من به واژه ای شکست :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» چو خاک شاکرم به قدوم تو :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» جهان آزادگــی از مکتب عشق تو آموخت :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» مپرس ای نازنین از من :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» بیان ریاضی خرد (2) :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» افسـانه عشق :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» دیوانه و پروانه و ویرانه ترش کردی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» ما هر سه بارانی شدیم :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» از بزرگان می توان...! :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» لطف تو :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
» ساغر چشم :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» در کلاس معرفت :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» عقاب آرزوهای خود باش :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» همانگونه که خواست باید ساخت :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» خواب ابدی :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» باور در ما نهفته است :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» هیچ... :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» حیرانی واژگان :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» آرزوهایی خاک خورده من :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» عید سعید قربان مبارک باد :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» خرد به زبان ریاضی :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» خدا را شکر که انسانم :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» کدام برتریم؟ :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» باورهای ماندگار :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» دوباره بودن با تو :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» بیاموزیم از قلب خویش :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» زندگی چون زورقی است :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» طفلکی آشفته قلب من :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» دلتنگم از رفتن پرستوها :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» خاک آمال :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» با دل خویشم سخنی رفت دوش :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» بوی خوش مهر :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» به وقت بی قراری :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» چو با خدا باشی :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» یاد استاد :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» خرد بهتر از چشم و بینایی است :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» تو که باشی :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» به خدا توکل کنیم :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» قلک آرزوها :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» چشم او ســـاغر می بود و لبش جام شراب :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» زندگی این است نازنین...! :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» عشق از عقل تهی گشتن و دیوانه شدن :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» نیاز دوست :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» جدال دل و جان :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» نقطه خارج ز خط :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» من تشنه تماشای کوزه ام :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» پرپر شدن آرزوها :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» افسوس پرنده :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» آرزو :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» چشم امید من خسته به درمان تو بود :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» هر ذره زندگی :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» ملاک عمر :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» لیوان نیمه تمام :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» آرزوی هر دانه گندم، :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» نشانه های زندگی :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» بزرگترین مصیبت زندگی :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» مهمترین انتخاب زندگی :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» آنکه عشق نورزید و وصل خواست :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» دلخوشم بر مهر تو :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» تولید مبتنی بر دانش :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» مهربان آفتاب بتاب و ابر باران زا ببار :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» در خیال خویش مبهوت تماشای توام :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» ستیز اندیشه و نبرد باورها :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» پنجره انتظار :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» می آئی و می روی :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» آن که خود را گم کرده است، :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» شاهکار خدائیم :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» زندگی تاریخ نیست :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» شمس بی قمر :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» چشم از هجر تو گریان، :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» اندرون جان ما دریایی از اندیشه است، :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» ناله بلبل و آوای قناری نه به تمرین خوش است :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» واقعیت خاطرات مشترک :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» وطن عشق تو :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢
» یادگار عشق :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» شرح پریشانی :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» باغ و باغبان :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» رمضان در شعر فارسی :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» درخت زندگی :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» سوخته چو پروانه من :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» یک لیوان آب :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» رسم ما نیست و نبود... :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» سلسله مراتب نیاز در عشق :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» برای... شکستن و ساختن :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» ابرها... :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» هرگز در بیان نائی :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» عشق احساس قشنگ دل ماست :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» شکلات تلخ :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» لاک پشت ها :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» وقتی باز می مانی از حرکت :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» مردمانی خوب :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» چه احساس قشنگی است تکیه گاه بودن :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» گوهر وجود :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» پنجره دانش :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» خردمند و بی خرد :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» تردید و تفکر :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» وامانده چو خر در گل :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» این سه نقطه... :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» تا رویه چنین است :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» ریشه در خاک، ریشه در دل :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» خویش را من نیک می‌دانم کیم :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» نگاه تو :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» یک نکته... :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» جدال اندیشه و احساس :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» آدم دنیوی، انسان اخروی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ماهی، پرنده، درخت و آدمی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» مفهوم زندگی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» بر آتش شمع عشق :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» به تو گفتم که مرو ترک من خسته مکن :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» شکوه ها و گله ها و گفته ها :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» من نگفتم که مرنجان دل بیمار مرا :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» مشابهت، اعتماد، صداقت :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» بازی عشق و زندگی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» فلسفه عشق :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» درخت عشق :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» شکوه بودن با تو :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» انباشت بی امان ثانیه ها :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» رفتی و ... :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» تنها به این دلیل که ما نخواستیم...!! :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» با دل تو کینه و جنگم چه سود :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» از دل من نمی رود یاد تو و هوای تو :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» شکر حق ماه تمامی، ماه تابان توام :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» خانه عشق من است این دل دریایی تو :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» نگاهی دگر بار به تدبیر و تقدیر زندگی :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» عشق در معشوق نهان و هست در معنای او :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» تنهایی تو...! :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» درک حضور در عشق :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» در کنار تو :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» دستی به زلف یار و دستی به حلقه جام :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» آرزو، هدف، برنامه :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» به از هزار :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» گه تلخ و گاه شیرین :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» ای آفتاب جانم یک روز در طلوع و بسیار در غروبی :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» زندگی یعنی... :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» که هیچ است خوبی عالم به پای تو :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» توصیف تو :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» ارزنی از آبرو و اعتبار :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» دانایان راستین :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» عشق فراموش ناشدنی است :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» دوباره ای زیبا :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» بی تو گرفتار غم و فتاده در سوز و تبم :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» در شگفت از چرخ گردونم که چون :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» عشق تو می دهد مرا زندگی دوباره ای :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» بس نکته غیر حسن... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» آفرین بر تو دلا که راه دیگر یافتی :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» برو فَسانه مخوان و فسون مدم حافظ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» اندوه من از امروز است... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» گل بی ریشه :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» نقل هر انجمن است قصه شیدایی ما :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» آخرین نگاه تو :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» تو همه روشنی و شمع شب افروز منی :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» نیست هیچ :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» فقط باش :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» آن کس که... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» عشق کودک معصومی است :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» دل غمدیده نخواست هیچ مگر میل حضور :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» عشق و حضور ( بخش اول) :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» گفتا و من گفتم چنین... گفتگوی عشق :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» ای که شیدایی ما را تو خبرها داری :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» هویدایی ما آدمها :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» حسرتا ریشه ندادم به خاک و گل تو :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» ای سرو روان که نخل امید منی :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» در کنار تو... :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» ذره ذره وجود تو از واژه ها لبریزند :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» دل نگرانیم که ندانی دلا :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» ما ز بالاییم و بالا می رویم :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» خدایا بی تو دانایی میسر نیست :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» بمان تا با تو شوق ماندنم باشد :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» پر شدم از نیاز تو :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» مخواه از من... :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» عشق یعنی... :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» عزیزکم دوست دارم :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» تو بی اندازه خوبی و تو بی اندازه زیبایی :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» امیدم را مگیر :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ما را به می چه تمنا و به باده چه حاجت است :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چه خوب است من تو را دارم کنار خویش :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وقت، وقت رستن است :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بیش نهان نکن مرا :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اینگونه دلتنگ توام نازنین :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روز خیام گرامی باد :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یک نگاه تو :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» با تو به اوج رفته ام :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» انسان شریف و درستکار :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دل و اندیشه ما :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کمی آنسوی تر از دانش ما :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آموختن و خردمندی :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» درایت :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» با همه فرق داری، :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» با دستانت عشق را نگهدار :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آنچه از یاد من رفته است... :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یک روز زندگی با عشق :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اگر دلم پرنده بود، :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پشیمانم... :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» امروز روز دیگری است برای تو :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حس خوب :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ماهی و آرزوهای رود :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» انسانم آرزوست :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پرده بگردان و بزن ساز نو :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» زیبایی تو :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» وقت است که عزم آمدن کنم :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پرنده ها... :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مادر :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» لیک شاکر به خدائیم که جانان منی :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نمی دانم چرا باید (نیاید ) گفت؟! :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» احساس خوب من پنهان ز روی توست :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اگر چه نیستی اما...َ :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کنون من هستم و آغاز بی پایان :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تا کی بود بهانه و تا کی بود عتاب :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چه می کنی؟ :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عشق پنهان من :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حقیقت و فریب :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» من صدا را دوست دارم :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» وه چه شیرین است :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» عنصر عشق :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» رد پا :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» ببخشا مرا تو، ببخشا مرا :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» محو روی تو و دیوانه و مست تو شدم :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» منزلگه عشق :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» ای بهار دل من :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» در فراق تو همه جان و تنم بیمار است :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» نتوانم به خدا :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» اقیانوس عشق :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» چه تلخ است و و چه اندوهبار :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» متفاوت تر از همه :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» نغمه جان :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» زندگی بی عشق :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» گاهی... دیر باید کرد :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» چه سخت است در برون آرام بنمایی :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تو را من دوست می دارم :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تقدیم به همه بازدید کنندگان این وبلاگ :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» عمر ناپایدار ما :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» ده نکته در خانه تکانی ذهن :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» مهمتر از هدف زندگی :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» رویاهای من...! :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» خداوند سبب ساز است :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» سپاس از شما :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» و باز هم باور :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» باور :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» زندگی لیوان آبم بود :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» من محو وجود تو شدم :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» وقتی اشک گواه توست :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» عصاره زندگی :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» راستگویی و صداقت :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» یک نکته در باب اعتماد :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» اشک و لبخند منی :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» دنیای زیبای درون :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» غم فزون بود و چه افزون تر شد :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» چو صیادم دل است چشم وفا نیست :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» نهیب عشق نتوان گفت :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دیر وقتی است... :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» این جهان اندازه اش، اندازه اندیشه هاست :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» نی ز هجران چو ننالد که نخوانندش نی :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» چون من همه او شدم بینداخت مرا :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» مخواه و مگو و مپرس :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» تو در من زنده خواهی ماند :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» عشق اقلیمی چهار فصل است :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» عشق همین است :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» تو در من زنده خواهی شد :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» فرصت آغاز :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» تو در رویا نمی گنجی :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» چه تلخ است...! :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» بیا بی چکمه و بی چتر قدم در کوچه بگذاریم :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» زندگی، زندگی و باز هم زندگی :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
» یک روز به نام پایان... :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» من دلم تنگ تو است :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» خوشا به حال آسمان :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» بودن و نبودن را یکی بودن؟! :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» نه از او هم نشان :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» رفتی و هیچ ندیدی... :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» تاب بر قامت و بی تابی دل :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» بنشانی و بستانی چون گل به گلستانی :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» بر باد خزان عذری نیست! :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» نذر و نیاز و حاجتم چه پر اثر تو کرده ای :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» تو نوری و قلب تو منشور :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» یاد یار :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» و باز هم زندگی... :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» جدال با خویشتن را رها کنیم :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» وقتی عاشق کسی هستی :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» عشق را معنا نباید جست در حرف و کلام :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» به کجا؟ کی؟ تو بگو :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» بمان :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» زبان سکوت :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» پیر درخت سیب باغ :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» تنها سایه ای بودم :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» سعادت :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» شمع محبت :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» وز پی آن رفتنت با دل چه نجوا کرده ام :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» درد بی پایان :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» شاد باش ای عشق خوش سودای ما :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» ما همچنان در اول وصف تو مانده‎ایم :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» جامعه سالم... :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» بخشش در عشق :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» وقتی او می رود... :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» مانده ام در راه بی پایان خویش :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» جان اگر در طلب عشق توخوش رفت، چه خوش رفت چه خوش :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» رشته پیوند این جان با تو جانا بند نیست :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» آنچه هستی حاصل دانایی و تدبیر توست :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» روا آخر کجا این است؟ :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» از خدا گیرد مدد مجنون تنها گشته ای :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» عشق تمام زندگی است :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» خودشناسی :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» فرصت های زندگی :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» او بسی غمناک رفت :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» به نام آنکه رب العالمین است :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» یاد آن ایام خوش :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» مدرسه زندگی :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» من، تو... ما :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» اعتبار در عشق :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» حیرت از کار جهان :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» گو چه حاصل آمد از این آتش و این سوز ما؟ :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» به دل عشق ناب تو را دارم و بس خدا داند :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» تو نکن میل به ما تا که پریشان نشوی :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» چو اندوه دل ما دید خزان پژمرد و پرپر شد :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» یار ما رفت و سفر کرد و دریغا که نمی آید باز :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» هم نوش دهی بر من و هم نیش به شمشیر زنی :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» چشم گشا بر آسمان :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» گردد جهانی در جهان :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» بیرون بیا پروانه شو، هفت رنگ چون رنگین کمان :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» هرگز فراموش نکن... :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» چگونه می توان؟ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» گر که مجنون نشوم با دل شیرین چه کنم :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» چه سود بر من که صبر بر هجر او گیرم :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» چه باک اگر به خون دل نماز وصلش را وضو کنم :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» کس ندانست رفتنت با این دل شیدا چه کرد :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» تا درین زندان فانی زندگانی باشدت :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» نمیرد هر که در گیتی تو باشی یادگار او را :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» خوش خوش خرامان می‌روی، ای شاه خوبان تا کجا :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» برگ در خود شعر می اندوخت :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» گرفتار :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» فقط گاهی وقت ها :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» رازهایی در پس یک پرده نادیده گم :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» تو با آن چشم گریانت چه حزن انگیز زیبایی :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» هیهات :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» هیهات :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» جمال یار :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» رفتی ... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» رمز عشق :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» سوختن ماندن است :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» مفرغ ز جسم نهادیم زرین به جان خریدیم :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» عشق :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» حقیقت پنهان :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» اشتراک معانی در ارتباط :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» زندگی :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» از عشق تو در باغ بهشت افتادم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» شکر ایزد کنم هر لحظه و هردم به دعا برخیزم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» از من ای هستی من دور نشو :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» عشق یعنی... :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» در این گذار عمر خویش اضداد بسیار دیده ام :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» مخرب ترین آفت دوستی :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» چه دلتنگم برای تو من سرگشته تنها :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» خوشبختی :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» به آشیانه ام اگر بار دگر گذر کنی :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» فلانی دلتنگ توست :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» تو را پیدا خواهم کرد :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» صبر اندک را بگویم یا غم بسیار را؟ :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» بیا و قایق نجات زندگی من باش :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» عشق تعریف ندارد :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» زیبا پنداری :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» ارزشمندی تجارب زندگی :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» سکه زندگی :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» شکست هم گاهی سعادت است :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» ارتباط و خودشناسی :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» خاستگاه عشق :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» گشوده ام آغوش دلم را به روی تو :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» نیمه گمشده :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» زبان سکوت :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» شاید که به خواب بینمت آمده ای باز به خانه :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» دلا با من بگو آخر چرا از من گریزانی :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» کار جنون ما به تماشا کشیده است :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» پائیز مبارک :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» طلوع کن ز مشرق قلبم که آفتاب منی :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» نگین عشق :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» افسون سخن :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» تو در سخن به قدر یک دنیا پیدایی :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» معبر دل :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» پس تو را باید بدید، پس تو را باید شنید :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» سایه من :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» من از آن روز که دربند توام آزادم :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» اهمیت زندگی :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» سعادت راستین :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» عشق بی پایان :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» بزرگی عشق :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» سرچشمه نور :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» ساغر بشکسته :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» ... :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» دیدن رویت :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» مرگ زمان :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اعجاز عشق :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» سر عشق :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» پاس دارید حرمت وصل و نگهدارید راز :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» تو همواره هویدایی :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دلتنگی :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» خیلی دیر :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» عشق را تقصیر نیست :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» آزارم نده :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» بیدار شو :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» عشق معنا بخش زندگی است :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» فرق امید با آرزو :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» عشق یلی است برای پیوستن به دریا :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» همدردی :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» من از آن عشق زهی خرم و بس دلشادم :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» با تو بودن را دوست دارم عزیز :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» زندگی را عشق معنا می کند :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» ما آدم ها :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» بیا تا مونس هم ، یار هم ، غمخوار هم باشیم :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» خداوند و چهار فصل :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» از ما جدایی نیست گمان :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» حدیث جان منی تو مهربان یارا :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» فاصله در عشق بی معناست :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» با بمن بمان ای یار من :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» داغ هجرانت فراموشم نشد :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» نقش جاویدان عشق :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» لحظه های عمر :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» دلباخته را واهمه باختن چیز دگر نیست :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» تردید به پیمانم نکن :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» منزلگه عشق :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» رفتی و تنها شدم :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» سرو افتاده به خاک :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» زندگی عشق است و دیگر نیست هیچ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» رفت از یاد نام ما در سایه غوغای تو :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» نقشی از تو بر تابلوی خیال من :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شرح پریشانی :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عشق :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یک لحظه اندیشه :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بیداد زمان :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» فراق یار :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شوق دیدار :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» تنهایی :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» من و تو می دانیم :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» راز هایی است همه پنهان از درون این دل شیدای من :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» اسب چوبین :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» جفای دل :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» دلتنگی :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» پنجره :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» حلقه وصل :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» راز جزیره :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧
» کو آتشی کو آتشی :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» شکیبایی :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» ستاره بخت :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» سخن آغازین با تو که اکنون پیش روی من هستی. :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
سید شمس الدین زرین
عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی
کدهای اضافی کاربر :